onsdag 17 februari 2010

500 Tack, Fader, för den dag du gavPsalmbokens melodi:1. Tack, Fader, för den dag du gav,
för kvällen som nu sänkes ner...


Text: Ambrosius (340-407) "Deus Creator omnium", sv. text Anders Frostenson 1968 (62 år)
Musik: Hymnmelodi från 300-talet, alternativ enligt Youtube-klippet ovan

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Vi har dubbelt så många psalmer av Ambrosius i 1986 års psalmbok som i 1937 års, där det bara var julpsalmen "Världens Frälsare kom här" som mötte oss med den gamle milanobiskopens signatur.

Frostenson har gjort en stor gärning för den svenska psalmen, både som originalförfattare, bearbetare och översättare. Visserligen är hans mångfaldiga översättningar av gamla latinska hymner som denna - ofta för utgåvor av "Tidegärden" - enligt latinkunniga skäligen fria ("överföringar" snarare än "översättningar"). Men han har också fått beröm av många för att trots allt uttrycka författarnas grundläggande tankegångar väl, på klingande men icke desto mindre pregnant svenska.

Kvällspsalmen är minst lika lättsjungen som julpsalmen, om än den gregorianska melodin "lurar" oss på ett ställe i andra raden med sin mindre taktfasta (men inte mindre vackra!) diktion.

Faktum är att en psalm som denna vinner på att utföras a capella (utan instrument).

S:t Ambrosius:
Sankt Ambrosius av Milano

Inga kommentarer: