onsdag 17 februari 2010

501 Den ljusa dag framgången är
1. Den ljusa dag framgången är
och natten kring oss fallit.
Kom, Jesus Krist, vår Herre kär...


Text: Hans Christensen Sthen o 1589 (45 år), Anders Frostenson 1976
Musik: Dansk folkvisa / 1693 - jfr den utjämnade formen i Haeffners koralbok 1820, nr 438[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Denna aftonpsalm av malmöprästen Hans Christensen Sthen har en underbart vacker folkmelodi. Och Sthen skrev ofta sina psalmer till kända danska folkmelodier, för att de skulle vara lätta att sjunga in. År 1589 trycktes hans psalmer i samlingen "En liten Vandrebog", och där återfinns även denna.

Refrängen "Glädje oss Gud i himmelrik" blev i Wallins översättning "Bliv oss när, o Herre Jesu". Nu är den återställd i Frostensons version, men som en direkt bön: "Gud, ge oss glädjen i ditt rike."


Efter att ha verkat som rektor och präst i Helsingör ca 18 år blev Sthen vid 39 års ålder kyrkoherde i Malmö, där han stannade kvar till sin död 1610. I både ont rykte och gott rykte. Men han gick i pension 1607.


Sthens emblem:

Inga kommentarer: