onsdag 17 februari 2010

498 Ett, Jesus, än påminner jag


Alt. melodi (OBS finns ej i psalmboken!):


1. Ett, Jesus, än påminner jag:
led du min vandring dag för dag...


Text: Johan Possieth 1709 (42 år), lätt bearb. K-G Hildebrand 1983 (72 år). Alternativ bearbetning av inledningsraderna, se "Ett enda, Jesus, önskar jag" i Stora Nätpsalmboken.
Musik: Philipp Nicolai 1599 (43 år), alt. A.H. 1991 (21 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Denna psalm, som väl knappast hör till psalmtoppen, är en rest av en 13-strofig psalm, där begynnelsebokstäverna bildar namnet Iohan Possieth (ett s.k. akrostikon). Därav har man dragit den rimliga slutsatsen att sedermera kyrkoherden i Riddarholmen och bromma, Johan Possieth, är psalmens författare, men eftersom Elle Andersdatters författarskap till psalm 325 (som är antytt på samma sätt) regelmässigt brukar betvivlas, borde man väl sätta ett frågetecken även efter detta författarnamn?

Vare därmed hur det vill - Possieth var verkligen en produktiv författare som bl.a. efterlämnade över 2000 skrivna predikningar och mängder av olika dikter. Den här versen är gott ett exempel på att även en klassiskt luthersk-ortodox prästman - som ogillade pietismen - kunde skriva innerliga Jesus-psalmer. (Ibland låter det ju nästan som om pietisterna hade monopol på hjärtats tro).

Psalmen passar bra att sjungas som både afton- och morgonbön. Kanske särskilt vid fjäll- eller pilgrimsvandringar? Nicolais koral är ju känd och gärna sjungen, men jag djärvdes ändå i 20-årsåldern (vid en cykeltur mellan Ludvika och Smedjebacken) komponera en alternativmelodi.

Ph Nicolai:

Inga kommentarer: