onsdag 17 februari 2010

510 Innan natten kommer


1. Innan natten kommer
vill jag tacka
för den dag du gav,

dem som jag mötte...


Text: Jonas Jonson 1978 (39 år), 1982
Musik: Per Harling 1981 (34 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]

J Jonson på äldre dagar:
Jonas Jonson på Bokmässan i Göteborg 2014.

Innan natten kommer har blivit en av våra mest sjungna kvällspsalmer. Författaren skriver (i Allt tillhör alla, Verbum 1992):

Det är en gammal god böneordning att först tacka Gud för allt gott, sedan erinra sig människor som behöver vår förbön, be för hela skapelsen och alla som sörjer, är hungriga, fängslade, torterade, på flykt, sjuka eller döende. Till slut överlämnar man sig själv, andra människor och hela världen i Guds goda händer. Natten är den natt som nu kommer. Men den är också min egen död och hela världens slut.

Och psalmen är uppbyggd helt i enlighet med denna gamla goda böneordning. Från Stiftsgården i Rättvik (där Jonson var föreståndare på 1970-talet och där även kompositören Harling verkade i flera år) har sången spridit sej över landet, till en början främst via Kyrkans Ungdom och dess vishäften men fr.o.m. 1986 via psalmboken. Enligt Jonas Jonson själv lär den ha kommit in i psalmboken efter en undersökning av ungdomars favoritpsalmer.

Angående morgon- och aftonbön över huvud taget skriver författaren så här:

Vi sjunger morgonpsalm och kvällspsalm för att ta emot dagen och återlämna den. Det är som att andas in och andas ut. Alla behöver stanna till, tänka efter vad som hänt, sammanfatta sina erfarenheter, förvandla omsorgen till bön och lämna dagen bakom sig. Aftonbön är den bön som människor ber mest. (cit. efter Alla tiders sång, Verbum 1998, s. 151)

Inga kommentarer: