onsdag 17 februari 2010

509 Av goda makter underbart bevarad
1. Av goda makter underbart bevarad,
det främmande och nya väntar jag.

Guds nåd är ny var afton och var morgon.
Han väntar oss i varje nyväckt dag.

2. Låt varmt och stilla ljus i kvällen brinna.
som du i mörkret tände världens ljus,
så för du här din mänsklighet tillsammans
och är på vägen moln och eld och Gud.

3. När nu till stillhet allt omkring oss sjunker,
du låter nya klanger växa fram.
vi hör den sång som alla världar sjunger,
i hopp och tillit ropar de ditt namn.


Text: Per Olof Nisser 1973 (42 år) efter Dietrich Bonhoeffer 1944 (38 år). Publ. med tillstånd.
För en mer direkt översättning från originalet "Von guten Mächten", se Stora Nätpsalmboken nr 442.
Musik ("Intercessor"): Charles Hubert Hastings Parry 1904 (56 år)
 
Denna psalm är egentligen en jul- och nyårshälsning från Dietrich Bonhoeffer till fästmö, föräldrar och syskon, bifogad i ett brev till fästmön den 19 december 1944:

„Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.“

Bonhoeffer fortsätter i sitt brev till fästmön: Så har jag fortfarande inte ett ögonblick känt mej ensam eller övergiven. Du och mina föräldrar, ni alla, vänner och elever, ni är alltid helt närvarande. [...] När det i den gamla barnvisan om änglarna heter "två som mig täcker, två som mig väcker", så är detta bevarande morgon och kväll genom goda osynliga makter något som vi vuxna idag inte behöver mindre än barnen. (Cit. och övers. efter Tyska Wikipedias Bonhoeffer-sida)

Bonhoeffers text blev känd och älskad efter 1945 och tonsatt upp till 50 gånger, bl.a. av Joseph Gelineau 1971, Siegfried Fietz 1971 och Kurt Grahl 1976. Ibland har sista strofen använts som refräng, ibland, som här, använts som inledningsstrof.

I vår psalmbok, till Nissers rätt fria texttolkning, används en ganska stram, äldre melodi av Hubert Parry, en melodi som haft svårt att riktigt slå igenom och därmed inte heller underlättat själva psalmtextens spridning på vårt språkområde.

D Bonhoeffer:

C H H Parry:

Inga kommentarer: