onsdag 17 februari 2010

513 Nu vilans dag förflutit1. Nu vilans dag förflutit,
då vi på nytt har njutit
din omsorg och din vård...


Text: Lars Johan Nyblom senast 1908 (64 år), Jan Arvid Hellström 1980 (39 år), jfr versionen i Den fria psalmboken!
Musik: Heinrich Isaac omkring år 1500 (50 år)

Detta är en riktig "aftonsångspsalm"! I äldre evangelieböcker fanns för varje söndag s.k. "aftonsångstexter" att predika över vid söndagens kvällsgudstjänst, den som kallades "aftonsången". Fr.o.m. 1983 saknas sådana texter, eftersom aftonsångsgudstjänsterna mer eller mindre kom ur bruk. Man skulle då kunna tro att denna psalm av den anledningen inte skulle ha tagits med i 1986 års psalmbok, men lätt bearbetad av Jan Arvid Hellström kom den ändå med. Och jag har faktiskt varit med om att sjunga den - i Lund på 1990-talet.

Ja, vid husandakten och de sporadiska kvällsgudstjänster som fortfarande hålls på söndag kväll kan den här psalmen med fördel användas. Den andas tacksamhet över helgens och vilans gåva, och inte minst över Guds ord.

(Som ett kuriosum kan nämnas att psalmen knappast kan vara skriven 1911, som uppgivits i många psalmböcker, eftersom författaren då redan var död).

Motett av H Isaac: 

Inga kommentarer: