onsdag 17 februari 2010

515 Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår
1. Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår.
Vi börjar nu på nytt ett år.
Det gamla gick till ända.
Så lägger vi med tro och hopp
det nya året och dess lopp
i dina goda händer...


Text: Okänd tysk författare 1582 "Das alte Jahr ist nun dahin", Jesper Svedberg 1694 (41 år) "Vår tid är ganska flyktig här", Karl-Gustaf Hildebrand 1979 (68 år)
Musik: Philipp Nicolai 1599 (43 år), "koralernas drottning".

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Jesper Svedberg bearbetade denna nyårspsalm ur C Stoltzhagius´ Geistliche Lieder (1582). Psalmen har nu fem långa strofer och sjungs väl mera sällan, i sin helhet åtminstone. Men Hildebrands bearbetning från 1989 är skickligt gjord och de kända böneraderna "O Gud, ditt ord och sakrament / låt aldrig bliva från oss vänt" är fortfarande kvar.

Att Nyårsdagens gudstjänst (Åttondedag Jul) om Jesus-namnet alltmer sällan firas när den inte infaller på en söndag torde ha bidragit till att psalmen kommit ur bruk. (Den är genom sitt anslag mindre passande som en nyårsaftonsbön). Men den är absolut en festligt klingande högtidspsalm, inte minst tack vare Nicolais koral, och som bönepsalm inför det kommande året har den få motsvarigheter.

Jesper Svedberg:
Jesper Svedberg, Kopparstick av G Fahlcrantz.

Philipp Nicolai:

Inga kommentarer: