onsdag 17 februari 2010

516 Jag är det trädet i din gårdAlt. mel. ur 1939 års koralbok (finns ej i 1986 års):


1. Jag är det trädet i din gård,
som du har velat spara.
Men är jag tacksam för din nåd,
för skydd i storm och fara?...


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år) "Ack, jordens barn, vår tid är kort", Britt G Hallqvist 1981 (67 år)
Musik: Burkhard Waldis 1553 (63 år), alt
. mel. G A Ericson 1915 (37 år)

J O Wallin:

Inga kommentarer: