onsdag 17 februari 2010

516 Jag är det trädet i din gårdAlt. mel. ur 1939 års koralbok (finns ej i 1986 års):


1. Jag är det trädet i din gård,
som du har velat spara.
Men är jag tacksam för din nåd,
för skydd i storm och fara?...


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år) "Ack, jordens barn, vår tid är kort", Britt G Hallqvist 1981 (67 år), jfr Ack, jordens barn, vår tid är kort.
Musik: Burkhard Waldis 1553 (63 år), alt
. mel. G A Ericson 1915 (37 år)

Denna allvarliga nyårspsalm, som skrevs i anslutning till Luk. 13:6-9, trycktes första gången 1816 i Förslag till Svensk Psalmbok (om den skrev detta år vet vi egentligen inte). Omkring hundra år senare komponerade G A Ericson en rätt svårsjungen melodi som inte befordrade psalmens användning - nu har åter Burkhard Waldis´ koral kommit till heders som förstahandsalternativ.

Efter att i oförkortat skick funnits i två psalmböcker, överlevde psalmen 1986 i starkt förkortad form. Men förkortningen och bearbetningen är absolut lyckad, som så många av Britt G Hallqvists. Den mycket uppbygglig psalm över en av nyårsdagens mest kända texter, men nog så användbar på nyårsbönen kvällen innan.

J O Wallin:

Inga kommentarer: