onsdag 17 februari 2010

517 Världen som nu föds på nytt

File:Colorful spring garden.jpg
1. Världen som nu föds på nytt
pånyttföder glädjen.
Här på jorden vandrar nu
den uppståndne Herren...


En riktigt glad påskpsalm med snart 1000 år på nacken är denna, som i bearbetning av Grundtvig och Frostenson äntligen nått vår svenska psalmbok. Hartmanns glada koral tog vi också över - det är bra. Den här psalmen upplever jag har blivit ofta och gärna sjungen, åtminstone i de sammanhang jag rört mej i, fast kanske oftare senare i påsktiden, då det våras även i Norrland, än under själva påskhelgen. 

Sista versen inleds monumentalt: "Vi i honom (Jesus) återfår / allt som gick förlorat. / Paradiset nu för oss / öppnar sina portar." Men fortsättningen, Frostensons lakoniska "Inget svärd!", kan nog verka märkligt för den som inte läst syndafallsberättelsen i 1 Mos. 3 så noga. Grundtvigs version av psalmen betonar svärdet mer, men poängen är i varje fall att paradiset, som Adam och Eva stängdes ut ifrån av kerubens "ljungande svärd", nu åter står öppet för den som vill.

J P E Hartmann:
Fil:JPE Hartmann.jpg

Inga kommentarer: