onsdag 17 februari 2010

519 Stilla jag min blick vill fästa1. Stilla jag min blick vill fästa,
Herre Jesus, blott på dig,
viss om att du vet mitt bästa,
du som trofast hjälper mig...
Text: Johan Olof Wallin 1818 (39 år), Lars Lindman 1981 (70 år), jfr Stora Nätpsalmboken nr 738
Britt G Hallqvist 1983 (69 år)
Musik: Svensk 1694/95

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]


Med rubriken "Den stilla gudaktigheten" trycktes denna psalm i Stockholms-Posten den 14 november 1818 och tillhör alltså de senast skrivna psalmerna i 1819 års "wallinska" psalmbok (det sista provisoriska psalmboksförslaget kom 1816). Den betonar ett aktivt kristenliv i det tysta, utan alla åthävor eller braskande självberöm.


J O Wallin:

Inga kommentarer: