onsdag 17 februari 2010

532 Jag kom inte hit för att jag tror1. Jag kom inte hit för att jag tror.
Jag kom hit för jag behöver dig...


Text: Britt G Hallqvist 1966 (52 år)
Musik: Lars Åke Lundberg 1967 (32 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken noterna eller resten av texten publiceras här än]


En av psalmbokens originellaste psalmer, de facto en nattvardspsalm, men med uttryck för en längtanstro snarare än en visshetstro för att tala med dansken Erik Pontoppidan och hans berömda "Trosspegel". Om det är sant att "tro är att komma till Jesus" så är ju psalmen ett uttryck just för tro - men den som sjunger vågar inte riktigt nämna den vid namn.

På så vis är psalmen kanske inte ett helt adekvat uttryck för den kristna församlingens tro - men definitivt för mångas ärliga upplevelse av att faktiskt inte (ännu) kunna tro och ändå vilja söka sig närmare Jesus, även i sakramentets fysiska form. Den påminner inte så lite om den nytestamentliga pappans paradoxala utrop: "Jag tror! Hjälp min otro!" (Mark. 9:24).

Från början slutade psalmen "Herre Jesus, låt mig ta emot / mitt i otron dig som vin och bröd." Men efter kyrkomötesprotester kom den nuvarande, mindre paradoxala avslutningen till: "Herre Jesus, låt mig nu trots allt / ta emot dig själv i vin och bröd." Kanske borde den ha fått stå under avdelningen Nattvardspsalmer, dit den ju de facto hör.

Inga kommentarer: