onsdag 17 februari 2010

543 I dig, o Herre Jesus kärA-melodi:


B-melodi (utjämnad form):1. I dig, o Herre Jesus kär,
mitt enda hopp jag äger.
Min vän, min tröstare du är.
Din tröst allt ont uppväger.
Från världens skapelse tills nu...

Text: Konrad Hubert 1540 (33 år) "Allein zu dir, Herr Jesu Christ", v. 4 från Nürnberg 1540, Anders Frostenson 1977 (71 år)
Musik: Wittenberg 1541, jfr 1697 års koralbok nr 240

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


En stark bönepsalm i jagform. Publicerad i ett särtryck 1541 tillsammans med den vackra koralen. Den första svenska översättningen gjordes av Laurentius Petri Gothus och trycktes i "En liden Tröstebock" (Rostock 1564). I Förslag till Svensk Psalmbok 1816 gjorde Johan Olof Wallin en bearbetning av den 250 år gamla översättningen, och Wallins version togs in i både 1819 års och 1937 års psalmböcker. Men för 1986 års psalmbok gjorde Anders Frostensson en helt ny översättning.

Fjärde strofen, ståversen "Ära ske Gud som från sin tron", har i långliga tider använts som separat lovsång i gudstjänsten under delar av kyrkoåret, t.ex. i Nederluleå församling under fastetiden. Koralen har sedan 1986 återställts till sin ursprungliga, rytmiskt markerade form, men den utjämnade form som vunnit burskap i Sverige (sedan Haeffners koralbok åtminstone) finns fortfarande med som ett alternativ.

Inga kommentarer: