onsdag 17 februari 2010

546 O Jesus Krist, du nådens brunn

1. O Jesus Krist, du nådens brunn,
du livets källa klara,
var bön som går av hjärtats grund
du lovat att besvara.
Din stora nåd, ditt ljuva namn
mig lockar till din öppna famn,
min nöd vill jag förklara.

2. Omkring ditt kors, o Jesus kär...


Text: Okänd svensk författare 1656, Georg Stolpe 1819 (41 år), Britt G Hallqvist 1983 (69 år), jfr den kortare versionen i Fria psalmboken.
Musik: Miles Coverdale ca 1538,  Christian Adolph Nystad 1542

[Av upphovsrättsliga skäl kan noterna  och resten av texten inte publiceras här än]


Denna psalm av okänd författare trycktes 1656 tillsammans med en annan text under titeln "Twå nya andeliga wisor." Jesper Svedberg bearbetade den något för sin psalmbok av år 1694, men den kom inte in i den karolinska psalmboken 1695. Efter bearbetning av Georg Stolpe (förmodligen före utgivningsåret 1819) kom den dock med i den wallinska psalmboken, samt (med samma textversion men förkortad) i 1937 års psalmbok. Och i Britt G Hallqvists varsamma revidering lyckades den även ta sej in i 1986 års psalmbok, även om jag bara  vet mej ha sjungit den en enda gång sedan dess, på en högmässa i Njutångers kyrka under 2010-talet.

Koralen uppgavs länge vara koralboksutgivaren Nystads, men tydligen är den från början Miles Coverdales verk (en av de intressanta rön som gjorts sedan psalmboken gavs ut 1986). Den är lättsjungen och fin, så det är inte koralens fel om psalmen med sin ödmjuka botstämning blivit alltmer bortglömd.

Inga kommentarer: