onsdag 17 februari 2010

549 Min Gud, jag är bedrövad
1. Min Gud, jag är bedrövad
och söker mig till dig.
Ditt liv jag ville leva

i trohet mot mig själv.
Ja, Jesus vill jag följa
i rättfram enkelhet,
men tappar bort hans fotspår
trots allt jag vill och vet.

2. Min vanmakt har jag smakat
i frestelser och fall,
men vägrar att bli bunden
i modlöst självförakt.
Du söker mig i skammen,
din trofasthet är stor.
Jag skyndar till din godhet
som barnet till sin mor.

3. I dig vill jag förbliva,
mig gömma i din nåd, 
milt tuktas i din kärlek
och mogna i din vård.
Du ger mig mod att söka
mitt sanna ansikte,
det heliga och stilla
som återspeglar dig.


©Text: Margareta Melin 1980 (45 år), publ. med tillstånd.
Musik: Wales 1865

M Melin:

Inga kommentarer: