onsdag 17 februari 2010

548 När inför din dom jag stod1. När inför din dom jag stod
med min själ i oro sänkt...


Text: Elis Erlandsson före 1966
Musik: Karl-Erik Svedlund 1973 (67 år)

E Erlandsson:[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]


Denna psalm publicerades första gången postumt 1966 - författaren dog året före. Den hör till de verkliga "psalmbottenpsalmerna", jag har bara en enda gång varit med om att den sjungits i en gudstjänst, i S:t Laurentii kyrka i Lund någon gång på 90-talet. (Om någon sjungit den oftare, får den gärna berätta det i kommentarsfältet!). 

Texten är berättad i jag-form och anknyter tydligt till berättelsen i Johannesevangeliets 8 kapitel och Jesusorden: "Inte heller jag dömer dig - gå och synda inte mer." Psalmen är så att säga äktenskapsbryterskans berättelse, men varje människa som upplevt evangeliets och kanske särskilt avlösningsordens kraft i bikten kan lätt göra orden till sina.  

Inga kommentarer: