onsdag 17 februari 2010

548 När inför din dom jag stod1. När inför din dom jag stod
med min själ i oro sänkt...


Text: Elis Erlandsson 1966 (52 år)
Musik: Karl-Erik Svedlund 1973 (67 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Inga kommentarer: