onsdag 17 februari 2010

550 På dig jag hoppas, Herre kär1. På dig jag hoppas, Herre kär,
ja, du min säkra tillflykt är.
Om ej din hand mig leder...


Text: Adam Reusner (Reissner) 1533 (37 år) "In dich hab´ ich gehoffet, Herr", sv. övers. före 1601, Anders Frostenson 1976 (70 år)
Musik: 1400-talet, Zürich o 1552, jfr J.S. Bachs koralförspel, BWV 640, eller hans lek med samma koral, BWV 712

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte återges här än]


Denna psaltarparafras (utifrån Psaltaren 31) trycktes i Augsburg 1533 i samlingen Form und Ordnung Gaystlicher Gesang und Psalmen. På svenska trycktes den i ett åttasidigt skillingtryck utan titelblad och tryckår, men man anser sej kunna slå fast att det skedde före år 1601.

I 1814 års Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger hade Johan Åström gjort en bearbetning av den gamla texten, och Johan Olof Wallin ändrade den ytterligare i sitt Förslag till Svensk Psalmbok 1816. I både 1819 och 1937 års psalmböcker infördes den wallinska versionen oförändrad, men för 1986 års psalmbok gick Frostenson tillbaka till det tyska originalet och gjorde en ny, förkortad översättning.

Melodin har enligt Oscar Lövgren "sitt ursprung i den andliga folksången i Tyskland under medeltiden. Den finns i en handskrift från 1400-talet till påskhymnen Christ der ist erstanden." (Lövgren: Psalm- och sånglexikon, sp. 556, Gummessons 1964)

Folklig koral från Dala-Floda, upptecknad av Erik Johan Thunstedt 1887 
(OBS! återfinns ej i psalmboken!):

Inga kommentarer: