onsdag 17 februari 2010

554 Sörj för mig, min Fader kär
1. Sörj för mig, min Fader kär!
Jag vill inte sörja
för den dag som inte är,
för den dag som börjar...
Text: Ludämilie Elisabeth av Schwarzburg-Rudolstadt (1640-72) eller Ämilie Juliane av Schwarzburg-Rudolstadt (1637-1706), sv. övers. Uddo Lechard Ullman 1896 (59 år), Jan Arvid Hellström 1983 (42 år)
Musik: Svensk folkmelodi


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Alt. norsk koral:


Ludämilie Elisabeth:


Ämilie Juliane:
Aemilie-jul-schwarzburg.jpg

Inga kommentarer: