onsdag 17 februari 2010

555 På Gud och ej på eget råd
1. På Gud och ej på eget råd
vill jag min lycka bygga,
till Faderns vishet, makt och nåd
med barnsligt hopp mig trygga.
Han allt förmår...Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 (42 år) "Auf Gott, und nicht auf meinen Rat", sv. övers. Johan Olof Wallin 1818 (39 år), Eva Norberg 1981 (66 år)
Musik: Severus Gastorius o 1675 (29 år), jfr Haeffners koralbok nr 252

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


C F Gellert:


E Norberg:

Inga kommentarer: