onsdag 17 februari 2010

576 Hjälp mig, Jesus, troget vandra
1. Hjälp mig, Jesus, troget vandra
på den väg du anbefallt,
att som mig jag älskar andra,
älskar dig utöver allt.
Giv att jag din röst må höra
och din vilja gärna göra.

2. Hjälp mig, Jesus, tåligt lida
prövningens och sorgens slag
och med stilla hopp förbida
frälsningens och glädjens dag.
Låt mig under all min smärta
äga dig uti mitt hjärta.

3. Hjälp mig, Jesus, from förtrösta
på din sanning och din nåd
och bland dina återlösta
fröjdas av ditt kärleksråd.
Låt min tro alltmera stärkas
och på goda frukter märkas.

4. Hjälp mig, Jesus, hjälp mig fara
sist från denna värld i frid
och bland dina helgon vara,
där du är, till evig tid.
Där, i salighet och ära,
skall jag evigt lov dig bära.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år)
Musik: Svensk 1694/95, jfr Haeffners koralbok nr 264


J O Wallin:

Inga kommentarer: