onsdag 17 februari 2010

578 Jesus, låt din kärleks låga
1. Jesus, låt din kärleks låga
brinna mäktig i min själ.
För ditt rike lär mig våga
ära, liv och timligt väl.
Du som älskat in i döden,
tänd hos mig den helga glöden.
Du som gav dig helt för mig,
hjälp mig leva helt för dig.

2. Jag är svag och obeprövad,
men har valt att följa dig.
Hjälp mig, av din Ande övad,
gå med fasta steg din stig.
Låt en glad och villig lydnad
bli min andes bästa prydnad.
Du som gav dig helt för mig,
hjälp mig leva helt för dig.Text: August Bohman 1920 (49 år)
Musik: Preben Nodermann 1911 (44 år)

Inga kommentarer: