måndag 15 februari 2010

620 Herre Gud, för dig jag klagar
1. Herre Gud, för dig jag klagar:
vad mig plågar natt och dag,
vad min kropp och själ försvagar,
det är fruktan för din lag,
mot vars bud jag ständigt gått,
tils jag fyllt mitt syndamått.
Domen skrämmer mig allt värre,
se til min förtvivlan, Herre.

2. Mina plikter jag försummat...


Text: Lars Johansson (Lasse Lucidor) tr. 1685, Britt G Hallqvist 1683 (69 år)
Musik: Johann Hermann Schein 1623 (37 år) / Johann Crüger 1640 (42 år), se även melodin i 1697 års koralbok, red. Harald Johansson Vallerius, nr 406 Herre Gudh, för tigh jagh klagar

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]


Lasse Lucidor:

J H Schein:

J Crüger:
File:Praxis-Pietatis-Melica.jpg

Inga kommentarer: