måndag 15 februari 2010

624 En dalande dagAlternativ koral (anges i psalmboken som alternativ till D. Wikanders upphovsrättsskyddade koral):


Ännu en alternativ koral (OBS! finns ej i 1986 års psalmbok):
1. En dalande dag, en flyktig stund
är människans levnad i tiden,
och släktena skiftar som löv i lund,
när sommaren är förliden.
Så sjunker vi hän, så redes oss sist
en bortglömd grav efter striden.

2. Och dock är mitt hjärta oförskräckt,
min ande bidar förskoning.
I liv och död är en hand mig räckt,
som bjuder frid och försoning,
ty Kristus, Guds Son, mig lovat har
i fadershuset en boning.

3. Själv gick han åstad och beredde blid
i huset, ej byggt med händer,
en evig boning, med liv och frid
för Herrens vänner och fränder.
Där väntar han oss, om i tro vi går
vår väg genom dödens länder.

4. Väl ingen i världen, trång och låg,
har skymtat de strålande salar,
väl själen endast i aningen såg
dess glans här i tårarnas dalar,
men vägen, vägen, den ligger klar
i Jesus och ordet han talar.

5. Ja, du är vägen, vår Frälserman,
Guds levande ord, oss givet.
Du ensam de villade leda kan,
du sanningen är och livet,
och allt vad jag syndat min levnads dag
i dig försonat är blivet.

6. Så somnar jag glad i ditt heliga namn,
du vakar tills dag sig täner.
När morgon upprinner, då är jag i hamn,
jag skådar mitt hemlands stränder
och griper med outsäglig fröjd
de genomborrade händer.


Text: Johannes Johnson 1906 (42 år) "En dalende dag", sv. övers. Oscar Mannström 1920 (45 år)
Musik: David Wikander 1933 (49 år), alt. Christoph Ernst Friedrich Weyse 1826 (52 år), alt. Per Ulrik Stenhammar (1829-1875)


C E F Weyse:


P U Stenhammar:

Inga kommentarer: