måndag 15 februari 2010

621 O Jesus, när mitt liv släcks ut
1. O Jesus, när mitt liv släcks ut
ett bättre liv skall dagas,
ty då är prövotiden slut,
till dig skall jag då tagas.
Min kropp som såddes dödlig här
skall uppstå ny, odödlig där,
i härlighet förklarad.

2. Befriad från förgänglighet...


Text: Magnus Gabriel de la Gardie ca 1686 (64 år) "O JESU! när jagh hädan skal", bearb. Britt G Hallqvist 1979 (65 år)
Musik: Wittenberg 1529, jfr Haeffners koralbok nr 280


[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

M G de la Gardie:

Inga kommentarer: