måndag 15 februari 2010

622 Att ta farväl på riktigt sätt

1. Att ta farväl på riktigt sätt
från solens ljus, är aldrig lätt
för människan att lära...Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1845 (62 år), Sven Christer Swahn 1979 (46 år)
Musik: Land Lars Ersson (1827-1912) ur Dala-Harpan tr. 1914, alt. tysk koral, alt. Lars Nannestad Boisen (1803-75)

[Av upphovsrättsskäl kan resten av texten inte återges här än]

N F S Grundtvig:Inga kommentarer: