söndag 14 februari 2010

642 Op, al den ting, som Gud har gjort


1. Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
och kan hans magt bevise.

2. Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vaelde,
de maegted ej det mindste blad
att saette paa en naelde.

3. Det mindste graes jeg undrer på...Text: Hans Adolph Brorson 1734 (36 år). Svensk översättning, se Stora Nätpsalmboken nr 70.
Musik: Tjeckisk 1576 / Michael Praetorius 1610 (39 år)


Psalmen publicerades i Nogle Psalmer om Troens Grund (1734) och hör alltså till Brorsons tidigaste psalmer. Den översattes på 1800-talet till svenska av prästen Johan Michael Lindblad och trycktes 1848 i hans Andeliga Sånger. I sin danska språkdräkt ingår den i 1986 års psalmbok som nummer 642, under rubriken "Psalmer på andra nordiska språk".

Till "Troens Grund" hör alltså enligt Brorson även trosbekännelsens s.k. första artikel, den om Gud Fader och skapelsen. Psalmen är en livlig lovsång till Skaparen, även om den inte mer än på något enstaka ställe vänder sej direkt till honom. Den kan också ses som en sommarpsalm.

Det finns en anekdot om att kung Kristian VI ska ha utnämnt Brorson till biskop i Ribe, då han fick veta att Brorson författat just psalmen Op, al den ting.

H A Brorson:


M Praetorius:

Inga kommentarer: