måndag 1 februari 2010

*697:6 Lovsången (Gloria och Laudamus)

(P) Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden
bland människor som han älskar.* Vi prisar dig
vi tillber dig,
vi tackar dig för dina verk.
Herre Gud,
Evige Konung,
vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår Broder,
Jesus Kristus.
Helige Ande,
livets Källa, vår hjälp och tröst.
Amen.

Inga kommentarer: