måndag 1 februari 2010

700:1 Litanian(P) Evige, allsmäktige Gud, 
(F) förbarma dig över oss. 
(P) Herre, hör vår bön. 
(F) Herre, hör vår bön. 
(P) Herre Gud, Fader i himmelen. Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud, du helige Ande, 
(F) förbarma dig över oss.

Inga kommentarer: