fredag 19 februari 2010

74 Du som gick före oss


1. Du som gick före oss
längst in i ångesten...

Text: Olov Hartman 1968 (62 år)
Musik: Sven-Erik Bäck 1959 (40 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller melodi publiceras här än]

Om jag säger att den här psalmen är världsberömd p.g.a. sin melodi skulle jag inte överdriva så mycket. Bäcks tolvtonsteknik har resulterat i ett antal ytterst originella psalmmelodier, jfr t.ex. SvPs1986 nr 589 Se här bygges Babels torn, men åtminstone den här är betydligt sångbarare än man tror och "fastnar" på ett fascinerande sätt. Den skrevs som synes nästan tio år före psalmtexten (till en ofullbordad passionstonsättning), och när Hartman arbetade med "Uppbrottets mässa" (1968) och skulle skriva en parafras på Agnus Dei ("O Guds Lamm") visade sej Sven-Erik Bäcks 50-talsmelodi komma väl till pass.

Psalmen står under rubriken "Nattvarden" men kunde också ha stått under rubriken "Fastan". Inte minst på Skärtorsdagen passar den bra, men även när som helst annars. Den är i största allmänhet en fin bönepsalm och Kristus-psalm, i det fallet precis som J. A. Eklunds nattvardspsalm Du sanna vinträd.

Jesus kallas i andra strofen "vårt hjärtas fred" och i tredje strofen "livets bröd", så att när vi i fjärde och sista strofen ber om att bli sända ut i världen med "fred och bröd" finns där en dubbeltydighet, som många fromma kommentarer har missat. Som om kyrkan bara arbetade för att få slut på hunger och krig. Vilket i och för sej inte alls är så "bara" och definitivt accentueras i det hartmanska perspektivet.

Se i övrigt hymnologen Birgitta Sarelins kommentar!

Alternativ dansk koral av Lars Bo Jensen (OBS finns ej i psalmboken):Alternativ melodi:Alternativ melodi, "Interlude" av Caesar Franck 1822-1890 (finns ej i psalmboken; den kräver dessutom att varje vers repriseras eller att vv 1-2 och 3-4 sjungs ihop):


C Franck:


Inga kommentarer: