fredag 19 februari 2010

73 Vi till ditt altarbord bär fram1. Vi till ditt altarbord bär fram
som offergåva, o Guds Lamm...


Text: Anders Frostenson 1962 (56 år), 1973
Musik: Carl Nielsen 1914 (49 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]

Denna psalm är en typisk beredelse- eller offertoriepsalm. Första strofen anknyter till Romarbrevet 12 där aposteln skriver: Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

Genom att i andra strofen betona att Jesus är gåvan Gud gav och att den ges oss alla utan krav på motprestationer, samt genom att sedan föra in "det saliga bytet"-motivet ("du tar vår skuld, din frid du ger") undviker Frostenson att talet om offergåva i samband med nattvarden uppfattas som romersk mässofferslära.

Och sista strofen blir en bön om att ingen ska stanna utanför utan att alla nattvardsgäster verkligen ska bli "en kropp, ett bröd" i Kristus. I slutraderna anknyter Frostenson till både 1 Korintierbrevets och Uppenbarelsebokens sista verser: "Maran ata! / Du vår Herre, kom! / Amen. Kom Herre Jesus".

Koralen är hämtad från Carl Nielsens Salmer og aandelige Sange, komponerade 1913-15 och utgivna 1919. Nielsen var enligt uppgift inte troende eller ens "religiös i konventionell betydelse", men dock väl förtrogen med församlingssången och dess betydelse. Den äldre vännen Thomas Laub skrev till honom: "En Salmekomponist maa være Barn af Huset, hvormed jeg ikke tænker paa, at han har en patenteret Tro, - hans Tro kan være lille, kan være forkert - men, han maa være hjemme i, d.v.s. have levet i Menighedssangen, helst fra Barn af, kende den ved Brug."(Citatet hämtat från Carl Nielsen-sällskapets hemsida).

Carl Nielsen:
Carl Nielsen

Inga kommentarer: