fredag 19 februari 2010

78 O Jesus Krist, dig till oss vänd1. O Jesus Krist, dig till oss vänd,
din helge Ande till oss sänd,

vårt lov och våra böner hör
och själv på livets väg oss för.

2. Låt våra läppar prisa dig,
din nåd i oss låt visa sig.
Ja, stärk vår tro, upplys vår själ,
din sannings ord att lära väl.

3. Med änglarna vi sjunger här:
Gud helig, helig, helig är.
I hoppet sjunger vi med dem
vår sång hos dig i himmelen.

*4. O Fader, Son och Ande, bliv
hos oss med kärlek, ljus och liv.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet.
Text: v. 1-3 Wilhelm II av Sachsen-Weimar(?) 1648 ("Herr Jesu Christ, dich zu uns wend"), v. 4 Gotha 1651, Johannes Gezelius d.y. 1695 (48 år), Per Olof Nisser 1983 (52 år), publ. med tillstånd.
Musik: Gochsheim 1628 / Redwitz 1628 / Görlitz 1648 - 

Denna psalm fanns inte med i Jesper Svedbergs psalmbok från 1694, men hörde till de åtta nya som "psalmbokskommissionen" införde i 1695 års psalmbok (annars rensade man mest ut psalmer från den svedbergska editionen som hade 482 nummer, medan den slutliga psalmboken endast hade 413). "Tjänlig att sjunga då prästen går på predikstolen", skrev kommissionen om psalmen, som alltså är en typisk s.k. "predikstolspsalm".

Psalmen trycktes första gången i Lutherisch Hand-Büchlein av Johann Niedling 1648 (då utan fjärde strofen). Den har tillskrivits hertig Wilhelm II av Sachsen-Weimar (1598-1662) men Oscar Lövgren anser att den tanken "synes sakna stöd". Så vi får lämna frågan om författarskapet öppen.

Att åbobiskopen Johannes Gezelius d.y. skapade den svenska versionen står dock helt klart, liksom att Per Olof Nisser givit den dess nuvarande språkdräkt, nu när den enkla men omtyckta psalmen för fjärde gången i rad tas in i en ny svensk psalmbok.

Koralen har återförts till en mer rytmisk ursprungsversion, som också är den vanliga i Tyskland.

Så här lät psalmen i 1695 års psalmbok:

Herre Jesu Christ! dig till oss wänd,
din Helga And´ du till oss sänd:
med nåd och kraft du oss reger´,
och oss på lifsens wäg sjelf för!

Låt öppnas mun till ditt namns pris,
styre hjertan wår din Ande wis.
Öka wår tro, upplys wår själ,
ditt helga ord att lära wäl.

Till dess wi sjunge med Guds här:
helig, helig wår Herre är,
och skåde hans ansigte klar
i himla höjd bland englaskar´.

Ära ske Fadren och hans Son,
den Helge And´ i samma thron!
Den heliga Treenighet
ware stor pris i ewighet!


Och så här lät den 1819-1986:

O Jesus Krist, dig till oss vänd, 
din Helge Ande till oss sänd, 
vår andakt höj, vår suckan hör 
och oss på livets väg själv för. 

Upplåt vår mun till ditt namns pris, 
på oss din nådes kraft bevis. 
Förök vår tro, upplys vår själ 
ditt helga ord att lära väl, 

till dess vi sjunga med Guds här: 
Gud helig, helig, helig är, 
och saligt skåda ljusens Far 
bland änglaskaror uppenbar. 

Ära ske Fadern och hans Son, 
den helge And' i samma tron! 
Den heliga Treenighet 
ske pris och lov i evighet.Johannes Gezelius d.y.:
Johannes Gezelius d.y.

Inga kommentarer: