fredag 19 februari 2010

82 Gud, se i nåd till dessa tvåAlt. melodi av Rudolf Lagi (finns ej i SvPs, men i finlandssvenska psalmboken):1. Gud, se i nåd till dessa två,
som vi här ser inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd.

2. De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund.
I nåd, o Herre, hos dem bliv
och din välsignelse dem giv.

3. Här levs ej blott i rosengård
och mången prövning kan bli hård;
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

4. Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo.

5. O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.


Text: Johan Ludvig Runeberg 1857 (53 år), ngt bearb.

Musik: Loys Bourgeois/Strassburg 1543, bearb. Johann Baptista Serranus (Seeger) 1567 (27 år), alt. Rudolf Lagi 1867 (44 år), jfr psalmen i finlandssvenska psalmboken.

Denna psalm har under 1900-talet haft en mycket stark ställning som bröllopspsalm i både Sverige och Finland. Dock med olika melodier. Den har karaktären av en församlingens bön för brudparet i samband med vigsellöftena.

Den tredje strofen är en ibland välbehövlig påminnelse om att livet inte, och allraminst äkenskapet, är någon dans på rosor. (Inte Runebergs eget äktenskap med Fredrika Tengström heller). Behöver man inte just påminnas om det, så kan det ändå kännas skönt med en bekräftelse - hårda prövningar är inte unikt. Men vi får ändå önska och be om "stilla frid och ljuvlig ro".

Runeberg i 50-årsåldern:

Inga kommentarer: