fredag 19 februari 2010

83 Som klaraste vattuflöden1. Som klaraste vattuflöden
ur öknarnas hårda sten,
som örter och gräs ur mullen
och blom ur den kala gren...Text: Karl-Gustaf Hildebrand Annandag Pingst 1936 (25 år)
Musik: Gustaf Aulén 1936 (57 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken resten av texten eller noterna publiceras här än]

Denna psalms författare är tillsammans med Anders Frostenson den ende som lämnat nyskrivna bidrag till både 1937 års psalmbok OCH 1986 års psalmbok! Just den här psalmen skrev han till sitt eget bröllop 22.6.1936 (midsommar). Den föddes under en promenad med fästmön Majstina Rydh på Annandag Pingst, dagen efter deras första lysningsdag. Och den sändes till vigselförrättaren, strängnäsbiskopen Gustaf Aulén, som inspirerat till psalmen och nu också tonsatte den. Den är skriven på en något oregelbunden meter och påminner därigenom om åtskilliga psalmer i den karolinska psalmboken men också många folkvisor.

Vad Aulén efterfrågat och Hildebrand skapade var en psalm som talade i brudparets namn och inte bara i församlingens. Men inte förrän i 1986 års psalmbok publicerades texten i originalskick. I 1937 års psalmbok var hela första strofen struken, och även i övrigt hade beskäftiga ändringar vidtagits före publiceringen, vilket väckte en del misstankar om prydhet. Nu är ordningen återställd - i varje fall tills nästa psalmbokskommitté finner det kränkande att jämföra kvinnans sköte med "hård sten" eller "kal gren". Eller att beteckna människokroppar som "ringa". Det är inte lätt, det här med psalmer.

Inga kommentarer: