fredag 19 februari 2010

96 Öppna mig för din kärlek1. Öppna mig för din kärlek.
Världen behöver mig...


Text: Arne H Lindgren 1978 (56 år)
Musik: Roland Forsberg 1978 (39 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Att Arne H Lindgren även efter sin död (1991) var i kär hågkomst, blev jag varse när jag 1992 flyttade till Lund för studier. En man på Klostergården (jag minns ännu hans namn) med uppenbara och oförnekade alkoholproblem, mötte mej flera gånger där jag gick med matkassen på vägen hem till studentlyan, och varje gång talade han om hur han saknade Arne H Lindgren, som nyligen hade dött.

Genom att Arne H i bl.a. Svart dagbok (1972) och Böner från Betesda (1975) hade torgfört egna problem av liknande slag som mannens på Klostergården, bröt han flera tabun och fick mångas förtroende för sin ärlighets skull. Kristna med alkoholproblem och psykiska problem, finns de? Har inte Jesus befriat dem från allt sådant?

Jo, de finns. Och det ska varken förnekas eller romantiseras. Men Arne H kunde liksom t.ex. Majken Johansson och Fredrik Arvid Bloom vittna om Jesus ur ett annat perspektiv än den mer "vällyckat" omvände: nämligen ur den alltjämt kämpande och ibland fallande men ändå fortsatt Jesus-efterföljande lärjungens perspektiv. Och inte minst de kunde frimodigt säga: "Världen behöver mig". Fast just som i denna psalm preciserat och förklarat så här: "Världen behöver din kärlek / strömmande genom mig." För ibland kan det nog av nåd bli så att Guds kärlek strömmar ut just genom (de egentligen mycket förargliga) sprickorna i lerkärlet...

Arne H Lindgrens grav på Norra Kyrkogården i Lund:

Inga kommentarer: