fredag 19 februari 2010

97 Jag behövde en nästa


1. Jag behövde en nästa,
var du där, var du där?
Jag behövde en nästa,
var du där...Text: Sydney Carter 1962 (47 år) "When I needed a neighbour", Anders Frostenson 1968 (62 år), 1984
Musik: Sydney Carter 1962 (47 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller melodi publiceras här än ]

Detta är en psalm som tydligt inspirerats av Domssöndagens texter, särskilt det Jesus säger i Matteusevangeliet 25:31-46 ("jag var hungrig, jag var törstig, jag var hemlös" o.s.v.). Sången är mycket uppfordrande och allvarlig, genom att frågan "var du där?" upprepas så ofta sången igenom, hela 16 gånger!

Som kontrast kommer Jesus´ 4-faldig konstaterande "jag är där" i avslutningsversen. Hur långt bort vi än reser är han där, men i detta fall inte bara genom gudomlig allestädesnärvaro i största allmänhet, utan i och genom "sina minsta bröder". Och Jesus´ namn nämns inte i hela psalmen, men genom att jämföra med Matteus 25 förstår vi att det är Jesus som ställer frågorna psalmen igenom.

Inte minst i samband med Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 slog sången igenom. Medvetandet om de globala klyftorna och den rika, ofta "kristna", världens ansvar inför Gud och människor hade då börjat växa sej stort, bl.a. just tack vare sångare som Sydney Carter.

F.ö. och apropå ingenting är detta den psalm i psalmboken som går allra högst - ända upp till tvåstrukna E på ett ställe i refrängen!


Inga kommentarer: