fredag 19 februari 2010

125 Från himlens höjd jag bringar bud


1. Från himlens höjd jag bringar bud
till jordens folk från Herren Gud.
Jag ropar ut med frid och fröjd
ett glädjebud från himlens höjd.

2. Ett barn är fött på denna dag.
Så var Guds råd och välbehag.
Det föddes av en jungfru skär.
Guds egen son det barnet är.

3. Vår Herre Kristus är Guds Son...Text ("Vom Himmel hoch"): Martin Luther 1535 (52 år), Olaus Martini tr. 1617, Johan Olof Wallin 1817 (38 år), Alf Henrikson 1982 (77 år)
Musik: Martin Luther 1539 (56 år)
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]Denna psalm skrevs som ett slags julspel och hade från början rubriken: "Barnasång för julen om det lilla Jesusbarnet." Första delen av psalmen skulle sjungas av en person som föreställde ängel, och sedan säger herdarna (barnen) beslutsamt att de vill gå till Betlehem för att titta. Slutligen sjunger alla "Välkommen var" o.s.v.

Den första svenska översättningen (av Olaus Martini) behåller julspelsanslaget, men Wallins omarbetning 1817 gav psalmen en högtidligare "tempelkaraktär". Bönen i v. 13 om att Jesus ska göra sej en säng (ty. "Bettlein") i sångarens bröst ändrades exempelvis till "Gör dig ett tempel i mitt bröst." Den raden finns kvar än i dag, även om Alf Henrikson försökt återföra psalmen närmare originalet, t.ex. genom att första versen nu åter är en ängels replik.

Man kan se att Luther inspirerats av en gammal "kransvisa" från 1300-talet, som användes vid ringlekar och kranssmyckningar:

Ich komm aus fremden Landen her
und bring euch viel der neuen Mär,
der neuen Mär bring ich so viel,
mehr denn ich euch hier sagen will.

Och första gången Luthers julpsalm trycktes (1535 i Klugs sångbok) var det just med denna kransvisas melodi. Två år senare provades en annan, men i Val. Schumanns Geistliche Lieder 1539 trycks äntligen den melodi vi nu använder, som anses vara av Luther. Troligen är både text och melodi äldre än de årtal som anges i psalmboken, som alltså här avser tryckår.

Martin Luther:
Luther46c.jpg

Inga kommentarer: