fredag 19 februari 2010

129 Och det hände vid den tiden

1. Och det hände vid den tiden:
till kung Davids Betlehem
Josef och Maria rider...Text: Eva Norberg 1971 (56 år) efter Lukas 2 och Cecil F Alexander 1848 (30 år) "Once in Royal David´s City"

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm är liksom föregående (Vid Betlehem en vinternatt) en "återberättelse", ett referat, av julevangeliet - här har översättaren Eva Norberg t.o.m. tagit själva inledningsorden från evangelisten Lukas. Och liksom föregående psalm ger den en mjuk övergång till de egentliga trettondagspsalmerna genom att slutstroferna talar om "stjärnan som står klar i öster" och om "löftets stjärna" som även vi får följa. Jag tycker nog att Norbergs text i detta fall är klart bättre än det engelska originalet.

Eva Norberg har själv sagt att den berättande texten passar bra att använda medan man "dukar fram" de olika figurerna i julkrubban: barnet, Maria och Josef, herdarna och till sist de vise männen på väg fram från Österns länder.

Rent formellt är den svenska texten intressant genom att författaren som regel tydligt strävar efter rena helrim, men här accepterar hon emellanåt även assonanser: tiden/rider, vaktar/sakta och - djärvast av allesammans - universum/husrum! Det fungerar: texten känns genomtänkt och orden klingar utmärkt väl tillsammans.

Melodin av Gauntlett är arrangerad av A H Mann, i många år organist vid King´s college, där julsångsgudstjänsten på julaftonen inleds med denna psalm. En gossopran sjunger strof 1 utanför gudstjänstrummet, och övriga psalmen sjungs under processionen.

Cecil F Alexander:

Henry J Gauntlett:

Inga kommentarer: