fredag 19 februari 2010

128 Vid Betlehem en vinternatt


1. Vid Betlehem en vinternatt
omkring en eld sig herdar satt.
Tätt mörkret står kring deras hjord,
de först av alla hör änglarnas ord...


Text: Engelsk julsång, "carol", från 1600-talet ("The first Noel"), Eva Norberg 1974 (59 år)
Musik: Engelsk 1833
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här]

Detta är en av de engelska "carols" som, mycket tack vare Eva Norbergs fina översättningar i olika körhäften, blivit välkända även för svenskar under 1960- och 70-talet och därför kom in i psalmboken 1986. I allmänhet har de en återberättande karaktär, ofta med en avslutande, uttolkande sammanfattning.

Norbergs text följer den vanliga engelska versionen ganska nära, utom i slutstrofen, där den svenska texten återknyter till "Betlehemsstjärnans eviga ljus", medan den mest brukade engelska texten anknyter till både Skapelsen och Återlösningen:

Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord
That hath made Heaven and earth of nought
And with his blood mankind has bought.
Noel, Noel, Noel, Noel
Born is the King of Israel!

Men i rättvisans namn ska tilläggas att det funnits bra många textvarianter, och att den gängse engelska psalmbokstexten kan vara "teologiskt förstärkt" jämfört med äldre versioner. Jag vet inte vilken version Eva Norberg utgått ifrån.

File:First Nowell stainer.jpg

Inga kommentarer: