fredag 19 februari 2010

127 O du saliga

1. O du saliga,
o du heliga,
nådebringande juledag!
Ära ske Herran,
nära och fjärran!
Änglar förkunna Guds välbehag.

2. Född är Frälsaren
och förlossaren,
Kristus, Herren i Davids stad.
Kommen är friden,
himmelska tiden
nu är fullbordad. Min själ, var glad!

3. Gåvor heliga,
outsägliga,
gav oss Faderns barmhärtighet.
Krist vare hälsad.
Världen är frälsad.
Fröjda, fröjda dig, o kristenhet!


Text: V. 1 Johannes Daniel Falk, 1816 (48 år), v. 2-3 J C Heinrich Holzschuher 1829 (31 år) , övers. 1859.
Musik: Italiensk 1700-talet, utgiven av Johann Gottfried Herder i Volkslieder 1778-79/Tubingen 1807

Denna psalm hörde till samfundens "10-i-topp", d.v.s. de 10 psalmer som redan för 1986 års psalmbok fanns i alla svenska kristna samfunds sångböcker. Den har sitt ursprung i en italiensk mariavisa, "O sanctissima, o piissima" (O du heliga, o du fromma"), som den tyske författaren och filosofen Johann Gottfried Herder hade med sej hem till Tyskland efter sin stora italienska resa på 1770-talet och som han lät trycka i sina Volkslieder ("Folkvisor) 1778-79.

Nästan 40 år senare gjorde barnhemsföreståndaren Johannes Daniel Falk en helt ny sång till denna melodi, men anslaget påminner ju en del om mariavisan. Falks sång bestod av tre strofer, en för julen, en för påsken och en för pingsten ("O du fröhliche, o du selige Weihnachtzeit", "Osterzeit" resp. "Pfingstenzeit"). Pedagogiskt och fint, närmast med tanke på barnhemmets söndagsskola. Denna "högtidssång" trycktes 1819 i Falks Auserlesene Werke.

Heinrich Holzschuher tyckte mycket om denna sång men fann den alltför kortfattad, så han byggde ut den till tre strofer om julen, tre om påsken och tre om pingsten och tryckte sin version i Harfenklänge - eine freundliche Liedergabe für Geist und Gemut 1829. (Det här med upphovsrätt var det ju inte så noga med på den tiden).

Och se: julstroferna väckte bred anklang i Europa och översattes av okänd person till svenska för Tillägg till Andeliga sånger, tryckt i Örebro 1856. Texten har bearbetats något därefter, särskilt v. 3 (1867 och 1917), men ovanstående version har nu tagits in i två psalmböcker i rad och är väl insjungen. (Se vidare Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964).

(Enda problemet med musiken är var man ska förlägga melismerna i inledningsraderna samt sista versens sista rad - där har det förekommit en del olika varianter genom åren).

J D Falk:


Johann Gottfried (von) Herder:

Inga kommentarer: