fredag 19 februari 2010

126 Ett barn är fött på denna dag


1. Ett barn är fött på denna dag,
så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär,
Guds Son det barnet är.
Här vilar du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.

2. Om världen ännu större var,
av pärlor prydd och klar,
så vore den dock alltför klen
till säng åt dig allen.
Dock vilar du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.

Text: Martin Luther 1535 (52 år), Olaus Martini tr. 1617, J O Wallin 1817 (38 år)
Musik: Tysk (?) folkmelodi

Ovanstående text är egentligen nästan bara en hopfogning av några strofer ur föregående psalm (Från himlens höjd jag bringar bud), fast med texten i huvudsak enligt den wallinska versionen från 1817.

En kortversion av Luthers julpsalm, alltså, som nog blivit betydligt mer känd än långversionen. Särskilt i vårt land där den under 1900-talet kommit in i många skolsångböcker och barnkörböcker innan den slutligen (1986) togs in i psalmboken.

Luther46c.jpg

Inga kommentarer: