fredag 19 februari 2010

137 Den kärlek du till världen bar
1. Den kärlek du till världen bar
ett evigt kors dig gav.
Din kärleks smärta bar du än
ut ur din öppna grav.


2. Men korset, där ditt liv förbrann...


Text: George Robson ca 1900 (52 år) "O Christ, Thy love to all the world", övers. Siri Dahlquist 1924 (35 år)
Musik: William Tans´ur 1734 (34 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här än]

Denna psalm är lite ovanlig genom att den betonar Kristi fortsatta lidande för vår och världens skull ("din kärleks smärta bar du än / ut ur din öppna grav"), precis som den svenska psalmen Tung och kvalfull vilar hela världens nöd på Jesu hjärta. Samtidigt betonar den att Jesus "vann oss livet med sin död" och i den bemärkelsen redan har fullbordat sin frälsnings- och försonings gärning.

Hela psalmen är formad som ett tilltal till Kristus, i början mer som tillbedjan, mot slutet som konkret bön om att få vandra med honom: "Giv oss din kärleks eld och lär / oss korsets väg att gå" och "O du som vann på korsets stam / vinn oss på nytt var dag").

Liksom föregående psalm ("Du går, Guds Lamm, du rena") tycks denna psalm mer känd och sjungen i Sverige än i sitt ursprungsland. Troligen mycket tack vare den vackra översättningen av Siri Dahlquist, som infördes i Metodistkyrkans tidning Svenska Sändebudet den 6 juli 1922.

Melodin av William Tans´ur publicerades första gången i A Compleat Melody (1724).

William Tans´ur:

Inga kommentarer: