fredag 19 februari 2010

154 Dina händer är fulla av blommor

1. Dina händer är fulla av blommor,
vem var det du tänkte att ge dem till?

Text: Marcello Giombini 1970 (40 år), övers. Lars Åke Lundberg 1972 (37 år)
Musik: M Giombini

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter återges här än]

En slags "växelsång" eller "fråga-svar-sång" är detta, som i församlingssång eller körsång ofta sjungs "till skiftes" (alternatim) mellan män som frågar och kvinnor som svarar (eller varför inte tvärtom). Enligt John Ronnås (Våra gemensamma psalmer, Verbum 1990) presenterades den i Sverige på ett hymnologseminarium i början av 1970-talet, varefter Lars Åke Lundberg överförde den till svenska.

Men när han översatte psalmen tillade han själv den fjärde strofen, som inte är uppbyggd enligt fråga-svar-modellen utan är en bön till den uppståndne Frälsaren. Den fann dock inte nåd för 1976 års kyrkomöte, som hellre ville att det skulle stå: "Det behövs inga blommor till graven, / Jesus, du har uppstått och bor bland oss. / Mina ögon är till för att se dig. / Forma mina händer till tjänst och bön." Då tog Lundberg tillbaka hela sitt psalmförslag - varpå det godkändes i sin helhet.

(Vad beträffar läran om Jesu fortsatta lidande i världen kan man, förutom till Matteus 25, hänvisa till psalmerna Den kärlek du till världen gav ett evigt kors dig gav och Tung och kvalfull vilar hela världens nöd på Jesu hjärta. Samtidigt är det viktigt att evangeliets "Det är fullbordat!" får fortsätta ljuda mitt i allt, också mitt i världens och det egna hjärtats nöd).

M Giombini:

Inga kommentarer: