fredag 19 februari 2010

160 Guds Ande kom från himlen ned
1. Guds Ande kom från himlen ner.
Halleluja, halleluja!
Hans under runt omkring oss sker.
Halleluja, halleluja!

2. Han kom som himlens sändebud...

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1840, 1845 (57 år, 62 år) "Fra Himlen kom den Helligånd", sv. övers. Jan Arvid Hellström 1984 (43 år), jfr Stora Nätpsalmboken nr 355!
Musik: Johan Alfred Ahlström (1833-1910)

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten publiceras här än]

Det passar bra att vi nu har en pingstpsalm av Grundtvig (eller t.o.m. två, se nr 643), eftersom han ofta beskrivits som pingstens store besjungare. Inte för att Grundtvig med sina 1500 psalmer (de flesta liksom denna skrivna i mycket mogen ålder) på något sätt försummade julens och påskens budskap, men för att få som han förmått att lyfta fram också den tredje av kyrkoårets stora högtider, den som kallats "kyrkans födelsedag".

Denna psalmtext är verkligen smittande glad och trots de tio stroferna inte över hövan lång eller svår (egentligen bara 20 textrader med 40 hallelujan utströdda däremellan). Inledningsraden är skriven i dåtid, men mycket snart är psalmen helt inriktad på pingstens under i nuet, på Andens verk hos oss i dag. Typiskt grundtvigskt men även äktlutherskt är också att författaren lyfter fram ordet, "Jesu röst", och sakramenten, "dopets ström", "nådens bord".

Den lika glada svenska melodin (som inte används i Danmark) är komponerad av Johan Alfred Ahlström, som bl.a. 1875-1890 var organist i S:ta Eugenias katolska kyrka i Stockholm och även arrangerat många Bellmanvisor.

Psalmen har med annan melodi redan tidigare funnits på svenska, i Metodistkyrkans psalmbok ("När pingstens dag begynte gry"), men det är i Jan Arvid Hellströms version den funnit vägen till nästan alla svenska samfund.

N F S Grundtvig:

J A Ahlström:

Inga kommentarer: