fredag 19 februari 2010

206 Herre, jag vill bidaVID HERRENS PORT

1. Herre, jag vill bida
stilla vid din port,
tills min själ din blida
fadersblick försport...Text: Hans Emanuel Öberg 1936 (43 år)
Musik: Oskar Lindberg 1937 (50 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]

Oscar Lövgren skriver efter att ha konsulterat författaren om psalmens tillkomst:

"Under sina studentår bar Öberg på känslan av oförmåga att kunna uppleva den kristna trons verklighet. I denna tid blev Klagovisorna 3:25-26 honom till stor hjälp. Detta ord gav å ena sidan uttryck för hans andliga vanmakt och talade å andra sidan om Guds godhet mot den vanmäktige som bidar honom. Betydelsefullt för hans inre liv blev också ett uttryck från en teologisk föreläsning: 'Den springande punkten i all levande religiositet är överlåtelsen åt Gud'.

När han i samband med sin prästvigning i december 1918 höll sin sacerdotalpredikan [ett slags provpredikan, skr. anm.], valde han just angivna text. Den 22.11.1934 höll han en andaktsstund i radio och utgick då från samma skriftord. Kort därefter skrev han denna psalm, som under rubriken "Vid Herrens port" publicerades i nr 3 av Tro och gärning 1935."

(Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 789).

O Lindberg:
Oskar Lindberg

Alt. koral (OBS finns ej i psalmboken!):


Alt. koral 2 (OBS finns ej i psalmboken!):

Inga kommentarer: