fredag 19 februari 2010

205 Vila i din väntan1. Vila i din väntan,
stilla mötet sker,
all din stora längtan
Herren hör och ser...Text: Per Harling 1980 (32 år) efter J Friedrich Räder 1845, 1848 (33 år) "Harre meine Seele"
Musik: Otto Olsson 1921 (42 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller melodi publiceras här än]

Denna meditationspsalm ansluter sej väl till de närmast föregående årstidspsalmerna. Cirkeln sluter sej och det blir åter vår. (Även som just vår- eller vårvinterpsalm är denna alldeles förträfflig, om än den låter sej sjungas året om!). Bildspråket om kornet, vars "hopp är stort", påminner om det i närmast föregående psalm.

I likhet med exempelvis "Välsigna, Herre, alla dem" kan upplevelsen av denna psalm störas om man känner till föregångaren som psalmen skulle ersätta. Anna Ölanders översättning Vänta efter Herren är mer originaltrogen och förträfflig i egen rätt. Men det hindrar inte att också Harlings "friare" version är mycket fin, med sin årstidsanknytning och sitt modernare språk.

Otto Olssons melodi till denna psalm är nog hans mest sjungna och välkända. Den har absolut bidragit till att psalmen, både i dess tidigare och dess nuvarande version, blivit föreslagen i många olika sammanhang. En annan orsak är psalmens allmängiltighet och pregnans; man sjunger igenom den på halvannan minut.

Per Harling:
... i övrigt med föredrag och musik-workshops, skrivande och diverse projektuppdrag nationellt och internationellt. E-post: per.harling@mailbox.swipnet.se

Otto Olsson:
Fil:Otto Olsson.jpg

Inga kommentarer: