fredag 19 februari 2010

292 b Jublande lyfter vi här våra händer
1. Jublande lyfter vi här våra händer,
sjunger den glädje som enighet tänder...


Text: Fred Kaan 1972 (43 år), Kerstin Anér 1975 (55 år)
Musik: Karl-Olof Robertson 1981 (63 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller noter publiceras här än]


Se kommentaren till 292a. Robertsons melodi kräver en viss omdisposition av strofer resp. omkväde, men i övrigt är det exakt samma psalm.

Inga kommentarer: