fredag 19 februari 2010

296 Välsigna, Herre, vad du ger1. Välsigna Herre, vad du ger.
Din nåd är stor. Ditt bröd är ett...Text: Anders Frostenson 1963 (57 år)
Musik: Gunnar Thyrestam 1957 (57 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan varken text eller melodi publiceras här än]


Vår yngsta måltidspsalm är denna, skriven till en något äldre melodi och i stram, klassisk, nästan fornkyrklig stil - vilket gjort att en del trott att den är betydligt äldre än den är. Nåja, ett halvsekel är den snart, och att den ännu inte är allmänt känd och sjungen utantill beror knappast på låg kvalitet utan på den närmast mördande konkurrensen från 50-talets måltidsschlager"Glädjens Herre" - och från 70-talshits som "Gud är god mot mej", "Thank you Lord for giving us food" o.s.v.

Men på sina håll är den gärna sjungen, det vet jag. Och den förenar på ett sällsynt lyckligt sätt välsignelse- och "dela med sej"-perspektivet här och nu med visionen om "alla släktens måltid i ditt rike". Där vi ber om att en gång få vara med.

Inga kommentarer: