fredag 19 februari 2010

303 Det finns en väg till himmelen1. Det finns en väg till himmelen,
en väg till Guds Jerusalem...


Text: Bo Setterlind 1972 (49 år)
Musik: Folkmelodi upptecknad i Sköldinge av Nils Dencker[Av upphovsrättsliga skäl kan inte resten av texten publiceras här]

Detta är definitivt Bo Setterlinds mest sjungna och älskade psalm, där varje ord liksom understryks av den vackra folkmelodin från Sköldinge. Det är en slags väckelsepsalm från 1970-talet med både traditionella vändningar om "en väg till Guds Jerusalem" och modernare tonfall: "den börjar här, den börjar nu".

Tredje strofens "tvivla ej, allenast tro" är egentligen Jesus´ ord till Tomas i Johannesevangeliet 20:27b. (Även Jakobsbrevet 1:6 uttrycker en liknande uppmaning). Strofens rimtäta slutrad "det går en bro från tro till ro" är en positiv version av Jesaja 7:9b: "Om I icke haven tro, skolen I icke hava ro" (1917 års övers.)


Bo Setterlind:

1 kommentar:

KJELL FORSSTRÖM sa...

Jag hade turen att få en intervju med Bo Setterlind innan jag började på Polishögskolan i Sörentorp 1981. Vi brevväxlade en smula och han lärde mig många kloka ord.
Kjell Forsström, pensionerad trafikpolis, Stockholm, men som nu bor i Solna