fredag 19 februari 2010

306 Saliga de som ifrån världens öden
 

Alt. koral:


1. Saliga de som
ifrån världens öden
somna i Jesu
Kristi tro i döden!
Herren skall föra
deras själ ur nöden
hem till sin glädje.

2. Dem skall ej dödens

mörker mer förskräcka,
dem skall Guds frid i
graven övertäcka.
Kristus, Guds Son,
skall
dem en gång uppväcka,
evigt förklara.

3. Pris vare dig, att
hoppet är oss givet,
att ock vårt namn i
livets bok är skrivet;
pris vare dig,
uppståndelsen och livet,
o Jesus Kristus!Text: Zacharias Topelius 1869 (51 år)
Musik: Friedrich Ferdinand Flemming 1811 (33 år), alt. J Crüger

Denna psalm skrevs från början till 16 söndagen efter Trefaldighet (Tema "Döden och livet") över evangeliet om änkans son i Nain. Den innehöll ursprungligen denna strof mellan v. 2 och nuvarande v. 3:

Gråt icke, moder, Herren torkar tåren.
Si, han är när, han tager uppå båren:
Döde, statt upp! Då läkas bittra såren:
Kristus är lifvet.

Med denna strof utesluten blev psalmen mer allmängiltig och pregnant. Den har blivit mycket sjungen under t.ex. allhelgonahelgen och vid begravningar.

Men vilken melodi ska man välja? Inom den svenska frikyrkligheten har Flemings melodi till Horatius´ ode Integer Vitae dominerat. Inom Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är det Johann Crüger som gällt - fast inte samma melodi av Crüger! Se finlandssvenska psalmboken nr 241. där psalmen har samma melodi som O Jesus kär, vad har väl du förbrutit!

Topelius:

Inga kommentarer: