fredag 19 februari 2010

308 När jag lever har jag dig
1. När jag lever har jag dig,
dör jag är du kvar hos mig...Text:
Anders Frostenson 1977 (71 år) fritt efter Arno Pötzsch 1934 (34 år), 1949 "Meinem Gott gehört die Welt"
Musik: Johan Fredrik Lagergrén 1871 (42 år)

[Av upphovsrättsliga skäl kan inte resten av texten publiceras här än]

Arno Pötzsch var en "1900-tals-herrnhutare" som i Herrnhut fick ro för kropp och själ efter omskakande upplevelser under Första världskriget. Under 1930-talet studerade han teologi och blev präst. Under Andra världskriget kom många av hans dikter och psalmer till ("kyrkans nödsånger", kallade han dem).

Anders Frostenson har utgått från sista strofen i Arno Pötzschs sex-strofiga psalm från både tiden före (1934) och efter (1949) andra världskriget: "Meinem Gott gehört die Welt". Denna avslutningsstrof - som alltså blivit inledningsstrof här i Sverige - lyder på tyska:

Leb ich, Gott, bist du bei mir.
Sterb ich, bleib ich auch bei dir.
Und im Leben und im Tod
bin ich dein, du lieber Gott!

De övriga två stroferna är friare tilldiktade av Frostenson, men i god anknytning till Pötzsch. Det är en fin liten psalm med återklang av Romarbrevet 13:8: "Lever vi, så lever vi för Herren, dör vi, så dör vi för Herren. Vare sej vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren." Man kan också tänka på Psaltaren 73:25: "När jag har dig, frågar jag efter inget på jorden."

Andra strofens "ont och gott, vad än mig sker / du, o Gud, en mening ger" påminner om Romarbrevet 8:28: "För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa." Och om Josefs replik till sina bröder i 1 Moseboken 50:18: "Ni tänkte ont mot mej, men Gud har tänkt det till godo."

Melodin är av ockelbokantorn Lagergrén och är onekligen mycket passande. Men i Tyskland används samma melodi som vi i Sverige använder till Kristus kommer, Davids son

Inga kommentarer: