torsdag 18 februari 2010

378 Gud, hos dig är livets källa

1. Gud, hos dig är livets källa,
allt du bär med allmaktsord.
Nytt du låter livet välla
över samma gamla jord...


Text: Emil Liedgren 1911 (32 år)
Musik: Troligen svensk 1694/95
[Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela texten återges här]

Inga kommentarer: